"De toekomst behoort toe aan hen die hem zien aankomen

Zowel in België als in het buitenland brengt HEC Consulting echte strategische expertise naar uw bedrijf!

Uw oplossing op maat

Ontdek onze methodologie

1

Eerste contact

U heeft een behoefte, een vraag? Neem dan contact met ons op!

2

Tot ziens bij

Laten we uw probleem bespreken en de manieren om het aan te pakken. 

3

Aanbod

Opstellen van een offerte op maat om aan uw behoeften te voldoen.

4

missie

Start van uw project op maat!

*Elk document dat aan klanten wordt geleverd, wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole.

0
Omzet sinds de oprichting
0 %
Tevredenheid
0
Uitgevoerde missies

Stap 1

Wat heb je nodig?

Rente

Bepaal of een vooraf gedefinieerde doelgroep voldoende interesse toont om uw project rendabel te maken.

Tevredenheid

Klanttevredenheid evalueren op basis van de percepties en ervaringen van klanten.

Concurrentie

Identificeer en evalueer de sterke en zwakke punten van uw concurrenten op basis van specifieke criteria.

Locatie

Bepaal de perfecte locatie voor uw toekomstige site volgens het potentieel ervan.

Beruchtheid

Ga na of uw bedrijf bekend is bij een doelgroep en zijn associaties van ideeën.

Haalbaarheid

De levensvatbaarheid van een project analyseren vanuit zowel economisch als organisatorisch oogpunt.

Positionering

Ontdek de beste manier om het aanbod van een bedrijf te onderscheiden van de concurrentie.

Sectoraal

De aantrekkelijkheid van een sector evalueren door verschillende ontwikkelingsparameters te analyseren.

UX-audit

Analyseer de ervaring van gebruikers tijdens hun bezoek aan uw website of netwerken.

Mystery shopping

Gebruik onze consultants om de houding en reacties van uw personeel te testen.

Perceptie van het aanbod

Bepaal de sterke en zwakke punten en de waargenomen gevoelens van een doelgroep ten aanzien van een product.

Prijsperceptie

Meet de mening van een doelwit over de prijs van uw aanbiedingen af aan de gepercipieerde waarde ervan.

Productlancering

Bepaal de positionering, de sterke punten en het potentieel voor succes van uw nieuwe product.

Effect van de communicatie

Evalueer de impact, doeltreffendheid en ROI van uw communicatiecampagnes en -acties.

Profiel van uw klanten

Bepaal uw persona's door hun wensen, verwachtingen en gedrag in kaart te brengen.

Stap 2

Wat is ons gereedschap?

Individuele interviews

Aan de hand van persoonlijke interviews kan bijzonder rijke en diepgaande informatie worden verzameld.

Straatinterviews

Interviews op openbare plaatsen zijn bijzonder doeltreffend om informatie te verzamelen die representatief is voor een specifieke doelgroep.

Zoeken in de literatuur

Literatuuronderzoek is gericht op het zoeken en analyseren van gepubliceerde documenten uit verschillende bronnen.

Focusgroep

De discussiegroepen hebben tot doel verschillende profielen samen te brengen om verschillende kwesties op een ongestructureerde manier aan te pakken.

Interviews met deskundigen

Onze consultants verzamelen informatie door bekende en erkende deskundigen op een specifiek gebied te interviewen.

Heb je een vraag?

De ondernemingscheques zijn een subsidie die het Waals Gewest toekent aan projectdragers/ondernemers, starters of KMO's die willen uitbreiden, zich elders willen vestigen, een nieuw project willen opzetten of zich gewoon willen lanceren... Kortom, elk project waarvoor vooraf een marktstudie nodig is!

HEC Consulting is gecertificeerd voor 2 soorten bedrijfscheques:

De prijs en de duur van de studies hangen af van vele criteria, maar ook van het soort studie dat wordt uitgevoerd.

Kwalitatief onderzoek heeft tot doel diepgaand te begrijpen hoe respondenten zich voelen, wat ze denken in detail. Het is ook een kans om nieuwe wegen te verkennen.

De kwantitatieve aanpak heeft tot doel belangrijke tendensen in de bevolking vast te stellen. Dit type onderzoek maakt het mogelijk statistisch representatief te zijn voor een doelpopulatie, met een naar behoefte te bepalen foutenmarge.

HEC Consulting is een bedrijf dat volledig bestaat uit masterstudenten. Deze bijzonderheid geeft ons een flexibiliteit waar onze concurrenten jaloers op zijn.

Wij delen onze tijd naar eigen inzicht in om onze cliënten maximale waarde te bieden.

Wanneer onderneem je actie?

Maak kennis met onze consultants voor marktonderzoek en laten we samen een oplossing vinden!