Voor vragen, verzoeken tot uitoefening van uw rechten of klachten over het beheer van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met FannyDehasse per e-mail([email protected]) of per ondertekende en gedateerde brief gericht aan het volgende adres

Mevrouw Fanny Dehasse,

Directeur van HEC Consulting,

Rue Louvrex 14,

4000 LIÈGE, België.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be, [email protected]).

Om deel te nemen aan de enquête klikt u op de link in de e-mail die u is toegestuurd. Het klikken op deze knop houdt in dat :

  • U heeft bovenstaande informatie gelezen en begrepen;
  • U stemt in met het beheer en de verwerking van de verworven gegevens zoals hierboven beschreven;
  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • U geeft uw vrije en geïnformeerde toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

CG SC à finalité sociale - Rue Louvrex, 14 - B - 4000 Luik

Tel. +32 4 97 48 37 51 https://heccg.com/

R.C. Luik 209.350 - BTW BE 475 271 294 - Bank 240-0047820-03