Header3
Sous-menu

Onze aanpak

 

HEC Consulting Group biedt u meer dan de klassieke consultingdiensten: hij begeleidt u tijdens het volledige marketingtraject van uw onderneming. De verschillende stappen in de uitvoering van een studie zijn de volgende: 1. 1.Eerste contact en analyse van uw reële behoeften Eerste ontmoeting Bepaling van uw verwachtingen van de reële doelstellingen van uw studie 2. Opstelling van het contract en raming van de kosten Volgens een methodologie die beantwoordt aan uw verwachtingen Met een gedetailleerd budget en stappenplan 3. Overhandiging van het contract, eventuele wijzigingen en ondertekening 4. Uitvoering van de opdracht Phase desk: documentair onderzoek Phase field: kwalitatieve en/of kwantitatieve gesprekken 5. 3.Opstelling van het eindrapport en voorstelling aan de klant Synthese van de verzamelde gegevens Opstelling van de besluiten en van onze aanbevelingen Mondelinge voorstelling van de studieresultaten