Onze aanpak

HEC Consulting Group biedt u meer dan de klassieke consultingdiensten: hij begeleidt u tijdens het volledige marketingtraject van uw onderneming.

De verschillende stappen in de uitvoering van een studie zijn de volgende:

 

1. Eerste contact en analyse van uw reële behoeften

  • Eerste ontmoeting
  • Bepaling van uw verwachtingen van de reële doelstellingen van uw studie

 

2. Opstelling van het contract en raming van de kosten

  • Volgens een methodologie die beantwoordt aan uw verwachtingen
  • Met een gedetailleerd budget en stappenplan

 

3. Overhandiging van het contract, eventuele wijzigingen en ondertekening

 

4. Uitvoering van de opdracht

  • Phase desk: documentair onderzoek
  • Phase field: kwalitatieve en/of kwantitatieve gesprekken

 

5. Opstelling van het eindrapport en voorstelling aan de klant

  • Synthese van de verzamelde gegevens
  • Opstelling van de besluiten en van onze aanbevelingen
  • Mondelinge voorstelling van de studieresultaten