Stichting van uw activiteit

YU staat op het punt een onderneming op te richten maar u hebt nog tal van vragen:
  • Is mijn project leefbaar?
  • Beantwoordt het product aan de verwachtingen van de markt?
  • Wat is de concurrentiële kracht?
  • Waar moet ik me vestigen?
  • Hoe moet ik me positioneren?

 

Beantwoordt het aangeboden product aan de verwachtingen van de markt ?

HEC Consulting Group verricht allerhande studies voor u die een duidelijk antwoord bieden op deze vragen:

  • Marktstudie
  • Vestigingsstudie
  • Uitvoerbaarheidstudie
  • Positioneringsstudie
  • Concurrentiestudie